DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DOP) ORAZ ZNAK CE

Od 1 lipca 2013 r. Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPD) została zastąpiona rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR 305/2011), które nakłada, w UE, obowiązek oznakowania znakiem CE wyrobów budowlanych objętych zharmonizowaną normą europejską.

Deklaracja właściwości użytkowych jest kluczową częścią rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych – dostarcza informacji o wydajności produktu. Każdy wyrób budowlany objęty europejską normą zharmonizowaną, lub dla którego wydano europejską ocenę techniczną, wymaga niniejszej deklaracji i musi być oznaczony znakiem CE. Pomaga to zwiększyć przejrzystość i poprawia funkcjonowanie jednolitego rynku.

Potwierdzamy, że wszystkie okna dachowe Dakstra objęte normą zharmonizowaną posiadają oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych.

Aby uzyskać dane eksploatacyjne dotyczące okna, skorzystaj z rozwijanej listy poniżej i wprowadź dane z tabliczki znamionowej. Można ją znaleźć na górze skrzydła okna (po jego otwarciu i uchyleniu).

kontakt

ALTATERRA LTD
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
+44 (0)20 3970 5080
customerservices@altaterra.eu

© 2023 Altaterra Kft.