Instalacja
krok po kroku

Instalacja zawsze jest uzależniona od istniejących warunków. Czy okno ma być instalowane w nowym budynku bez dachu i ścian działowych, czy też na zamieszkałym poddaszu? Czy to jest dom z pokryciem dachówkowym, lub 100-letnim pokryciem łupkowym?

Poniższe instrukcje dot. instalacji podzielone są na grupy, tak że możemy korzystać z tej części instrukcji, która odnosi się do naszego aktualnego projektu.

PRZYGOTOWANIE

Rozpakowywanie oknaWyjąć okno dachowe z opakowania. Zdjąć tekturę zabezpieczającą brzegi, listwę zabezpieczającą z dolnej części ościeżnicy i kartonowe pudełko z górnej. Ułożyć okno na boku i ostrożnie całkowicie otworzyć skrzydło.

Wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy, odblokowanie zawiasu

Przed zamontowaniem ościeżnicy należy wyjąć z niej skrzydło. Znaleźć i nacisnąć mechanizm blokujący na lewym i prawym zawiasie (słychać kliknięcie). Po zwolnieniu zawiasów ostrożnie wyjąć skrzydło i umieścić je w pudełku lub na innym materiale zabezpieczającym, tak, by górna część skrzydła znalazła się na podłożu.

Wyznaczenie miejsca montażu kątowników


Kątowniki należy zamontować 50 mm (5 cm) od rogu ramy okna.

Mocowanie kątowników montażowych

Przymocować kątowniki montażowe do ościeżnicy. Każdy kątownik zamocować przy użyciu dwóch śrub.

Przygotowanie narzędzi

Przed przystąpieniem do instalacji okna dachowego należy upewnić się, czy zostały przygotowane stosowne środki ochronne i odpowiednie narzędzia. Usprawni to znacząco dalszą pracę.

Pomiary

Wewnątrz pomieszczenia na poddaszu może się okazać, że krokwie przykryte są płytą gipsowo-kartonową lub innym materiałem. W takim przypadku bardzo ważne jest, żeby ustalić właściwe miejsce wykonania otworu na okno dachowe. Dokonując pomiaru od ściany zewnętrznej będziesz w stanie właściwie ustalić pozycję okna w stosunku do zewnątrz.

Zaznaczanie otworu

Po ustaleniu przybliżonego miejsca instalacji okna należy zaznaczyć miejsce cięcia płyty lub innego pokrycia krokwi.

Otwór kontrolny

Po wycięciu otworu kontrolnego mamy możliwość precyzyjnego ustalenia pozycji krokwi oraz doprecyzowania miejsca montażu

Lokalizacja krokwi

Za pomocą miarki należy wyznaczyć oraz oznaczyć lokalizację krokwi.

Wyznaczanie miejsca cięcia

Zalecamy pracę od wewnętrznej krawędzi krokwii aby zminimalizować wielkość otworu.

Usuwanie izolacji

Podczas usuwania izolacji termicznej dachu stanowczo zalecamy korzystanie z maseczki oraz okularów ochronnych.

Usunięcie krokwi

W przypadku, gdy konieczne jest usunięcie krokwi, istotne jest, aby rozważyć czy nie wpłynie to na stabilność dachu. W razie wątpliwości, przed podjęciem dalszych kroków, zaleca się zasięgnąć opinii fachowca.

Ocena konstrukcji dachu

W celu oceny konstrukcji dachu zalecamy usunięcie okładziny dookoła miejsca wyznaczonego na okno dachowe.

Podparcie od dołu

Musimy upewnić się, czy miejsca, gdzie zamierzamy przeciąć krokiew, są odpowiednio podparte…

Podparcie od górnej strony

… i bezpiecznie podparte pod końcem krokwi.

Przecinanie krokwi

Przecinanie krokwi

Teraz możemy zaznaczyć miejsca cięcia, przeciąć i usunąć części belki.

Przecinanie krokwi

Teraz możemy zaznaczyć miejsca cięcia, przeciąć i usunąć części belki.

Obramowanie

Wycięcie pod okno należy obramować na stosowną wysokość i szerokość…

… nie zapominając o tym,

aby zostawić miejsce do zaklinowania ościeżnicy pod odpowiednim kątem.

Wykonanie otworu

Odmierzenie

Wyznaczyć obrys otworu po wewnętrznej stronie folii dachowej (membrany). Nie wycinać więcej membrany, niż jest to potrzebne – potem zawsze można jeszcze przyciąć.

Usuwanie membrany (folii dachowej)

Wyciąć i usunąć membranę, odsłaniając łaty i pokrycie dachowe.

Pokrycie faliste

Jeżeli dach pokryty jest dachówkami, to ostrożnie zaczynamy je zdejmować od wewnątrz. Dla uniknięcia wypadków lub obrażeń należy zadbać o to, aby z podłogi pod otworem okiennym było wszystko usunięte.

Cienkie płyty kompozytowe (eternitowe)

Jeżeli dach pokryty jest cienkimi płytami kompozytowymi, musimy przewiercić i przeciąć je, aby wstępnie wykonać otwór na okno.

Usuwanie gwoździ

Jeżeli dach pokryty jest łupkami, do wyjmowania gwoździ może być potrzebne narzędzie do wyciągania łupków.

 

Usuwania dachówek/łupków

Usunąć tyle dachówek/łupków, aby mieć wygodny obszar do pracy. Nie zdejmować za dużo dachówek/łupków – później musimy je położyć z powrotem.

Usuwania dachówek

Usunąć tyle dachówek, aby mieć wygodny obszar do pracy. Nie zdejmować za dużo dachówek – później musimy je położyć z powrotem.

MOCOWANIE OŚCIEŻNICY

Wysokość dolnej łaty montażowej

Ustalić prawidłową wysokość dolnej łaty montażowej zgodnie z instrukcją montażu.

Wypoziomowanie łaty

Ustalić położenie łaty montażowej przy użyciu poziomicy.

Mocowanie dolnej łaty montażowej

Przymocować łatę, która będzie podpierać ościeżnicę.

Mocowanie górnej łaty montażowej

Ustalić położenie górnej łaty montażowej zgodnie z instrukcją montażu. Wypoziomować i zamocować łatę.

Docinanie folii

Folię należy docinać w kierunku narożników otworu.

Mocowanie folii

Zamocować folię na całej powierzchni dachu.

Wbudowanie ościeżnicy

Ostrożnie przełożyć ościeżnicę przez otwór.

Umieścić ościeżnicę na łacie montażowej i położyć ją płasko na krokwiach.

Kontrola ustawienia ościeżnicy

Jeśli ościeżnica jest ustawiona w poziomie, przymocować dolne kątowniki.

Kontrola ustawienia

Założyć skrzydło z powrotem na ościeżnicę, aby sprawdzić, czy skrzydło otwiera się i zamyka prawidłowo.

Kontrola odstępów

Sprawdzić odstępy pionowe między skrzydłem a ościeżnicą.

PRZEREGULOWANIE

Jeśli skrzydło nie jest równoległe do ościeżnicy, do ustawienia odstępu użyć odpowiedniego pręta.

Sprawdź szczeliny poziome

Sprawdzić, czy odstęp poziomy jest równoległy do dolnej części ościeżnicy w pozycji uchylenia okna.

Wypoziomuj okno

Jeśli odstęp pionowy nie jest równoległy, do zamocowania kątowników górnych należy użyć czarnego klina z tworzywa sztucznego. Jeśli ościeżnica jest ustawiona prawidłowo, zamocować również kątowniki górne (i ewentualnie boczne).

ZAPEWNIENIE WODOODPORNOŚCI

Wyjmowanie skrzydła

Aby kontynuować instalację jeszcze raz wyjąć skrzydło z ościeżnicy. W tym celu należy wcisnąć kołek blokujący na każdym zawiasie. Podczas zwalniania zawiasów podtrzymać skrzydło, a potem ostrożnie odłożyć je na bok.

Mocowanie membrany

Ważne jest zapewnienie odporności okna dachowego na działanie opadów atmosferycznych. W tym celu zaleca się, by utworzyć wokół ościeżnicy kołnierz z membrany wodoodpornej. Najpierw należy uciąć cztery paski, które będą umieszczone wokół ościeżnicy, począwszy od części dolnej.

Mocowanie membrany 2

Montaż membrany należy rozpocząć od przymocowania jej zszywkami do dolnej części ramy.

Mocowanie membrany 3

Zluzować łatę poniżej ościeżnicy, by móc podsunąć pod nią warstwę membrany.

Mocowanie membrany 4

Mocując boczne paski membrany zwrócić uwagę na to, by była ona dobrze wycięta i ciasno przymocowana wokół łaty.

Zakładanie membrany wokół łat

Przygotować obok okna wycięcie w kształcie litery „Y”, by przymocować membranę do łat.

Zakładanie membrany wokół łat 2

Przygotować obok okna wycięcie w kształcie litery „Y”, by przymocować membranę do łat.

Zakładanie membrany wokół łat 3

Przygotować obok okna wycięcie w kształcie litery „Y”, by przymocować membranę do łat.

Mocowanie górnego paska membrany

Wsunąć i zamocować górny pasek membrany pod istniejącą membraną dachową.

 

Mocowanie górnego paska membrany 2

Jeżeli na dachu położone są kontrłaty, może zajść potrzeba usunięcia małego odcinka kontrłaty w celu wsunięcia osłony na miejsce.

Mocowanie górnego paska membrany 3

Podnieść przeciętą część membrany i zamocować górny pasek kołnierza pod nią oraz do ościeżnicy. Położyć istniejącą membranę na miejsce i przymocować ją.

MOCOWANIE KOŁNIERZA DO POKRYĆ FALISTYCH

Przycinanie dachówek

W zależności od wysokości dachówek i odległości od podstawy okna, zdarza się czasami, że musimy przycinać dachówki pod oknem, aby umożliwić odpowiednie dopasowanie pofałdowanego fartucha.

Ścięcie dachówek

Określić miejsce, gdzie dachówki mają być ścięte i za pomocą szlifierki kątowej ściąć krawędzie.

Podczas używania szlifierki należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

Układanie z powrotem dachówek

Ułożyć z powrotem dachówki w dolnym rzędzie.

Instalacja dolnej sekcji kołnierza

Przymocować dolną sekcję kołnierza do ościeżnicy. Ręcznie przycisnąć fartuch do profilu dachówki i wygładzić.

Instalacja dolnej sekcji kołnierza 2

Zdjąć i lekko dogiąć górną część, aby zapewnić jej lepsze przyleganie.

Instalacja dolnej sekcji kołnierza 3

Zainstalować ponownie i wygładzić górną część

Układanie oblachowania dolnego

Ułożyć dolną część oblachowanie okna.

Układanie oblachowania dolnego 2

Ułożyć dolną część oblachowanie okna.

Układanie oblachowania dolnego 3

Ułożyć dolną część oblachowanie okna.

Układanie bocznej sekcji kołnierza

Ułożyć boczne sekcje kołnierza. Upewnić się, czy boczna sekcja kołnierza leży na dolnej sekcji kołnierza. Przybić ją do boku ościeżnicy.

Układanie bocznej sekcji kołnierza 2

Założyć klapkę dolnej sekcji w kierunku sekcji bocznej.

Ułożenie górnego oblachowania

Ułożyć górne oblachowanie.

Ułożenie górnego oblachowania 2

Przymocować górną sekcję kołnierza. Musi ona ściśle przylegać do istniejącego górnego oblachowania okna.

Instalacja górnej części kołnierza

Upewnij się, że ściśle przylega do górnej osłony okna

Przymocować górną część obróbki blacharskiej używając klapek w bocznej sekcji.

Instalacja górnej części kołnierza

Upewnić się, że górna część kołnierza ściśle przylega do górnej osłony okna.

Instalacja górnej części kołnierza 2

Przymocować górną część obróbki blacharskiej używając klapek w bocznej sekcji.

Mocowanie bocznych elementów kołnierza do konstrukcji dachu

Należy użyć klipsów z zestawu.

Mocowanie bocznych elementów kołnierza do konstrukcji dachu 2

Należy użyć klipsów z zestawu.

Docinanie uszczelki z pianki

Przyciąć piankę z boku i gory kołnierza aby zapewnić gładkie i szczelne połączenie.

Powtórne mocowanie dachówek

Ułożyć z powrotem dachówki w górnym rzędzie. Może się okazać, że musimy przyciąć dachówki, aby dokładnie pasowały. Szczelinę między dachówkami a ościeżnicą należy utrzymać w zalecanych granicach (60-150mm).

Zakładanie skrzydła z powrotem

Ponownie założyć skrzydło, podtrzymując je do momentu aż sworznie zawiasów wejdą w mechanizm blokujący.

Praca zakończona

Gratulujemy ukończenia montażu okna dachowego Dakstra

Montaż kołnierza LSX

Zamontuj kołnierz RUC

Kołnierz RUC ułatwia wykonanie wodoszczelnej instalacji. Aby uzyskać najlepszy efekt, dopasuj go wcześniej, przed rozpoczęciem daszej części montażu.

Pozycja dolnego rzędu dachówek

Ułóż dachówki pod oknem, które będą podparciem dla dołu kołnierza

Docinanie dachówki w razie potrzeby

Ułóż dachówki wokół dołu okna, docinając je w razie potrzeby

Docinanie dachówki w razie potrzeby 2

Utrzymuj stałą odległość (powiedzmy 12 mm) od ościeżnicy , która powinna tworzyć prostą linię

Montaż dolnego elementu kołnierza do okna

Zamocuj dolną część kołnierza używając odpowiednich zaczepów

Mocowanie profili osłonowych

Zamontuj dolne profile osłonowe okna

Mocowanie części bocznych kołnierza

Zamontuj boczne części kołnierza z lewej i z prawej strony

Profile osłonowe

Zamontuj profile osłonowe okna używając dostarczonych zaczepów

Montaż pokrywy górnej

Zamontuj górną pokrywę nad profilami osłonowymi bocznymi

Montaż górnego elementu kołnierza

Zamontuj górny element kołnierza używając dostarczonych zaczepów

Montaż bocznych dachówek

Zamontuj boczne dachówki wzdłuż boku ościeżnicy

Pozycjonowanie dachówek 2

Upewnij się, że dachówki leżą w odpowiednim położeniu względem dolnej linii kołnierza

Pozycjonowanie dachówek 3

…sprawdź, czy linia, króra jest tworzona poprzez dokładane dachówki biegnie prosto w górę

Pozycjonowanie dachówek 4

Kontunuuj układanie dachówek w górę z obu stron okna

Pozycjonowanie dachówek 5

Może się okazać, że będziesz musiał podciąć dachówki dołem w pierwszym rzędzie nad oknem.

kontakt

ALTATERRA LTD
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
+44 (0)20 3970 5080
customerservices@altaterra.eu

© 2023 Altaterra Kft.